Augment del rendiment esportiu

Suprimim les baules ("eslabones") dèbils dels esportistes per augmentar-ne el seu rendiment.

Detectar i corregir els desajustos musculars d'un esportista, millorarà les seves capacitats atlètiques a la vegada que evitarà l'aparició de la lesió. Localitzem i eliminem els punts dèbils de l'atleta amb la finalitat que pugui treure el màxim partit al seu cos.

Millora de la condició física

Els nostres profunds coneixements del funcionament del cos ens permeten oferir-li l'estímul adequat per optimitzar el seu estat, respectant la integritat i la salut articular.

El nostre treball pretén optimitzar les capacitats d'una persona i, per això, disposem d'eines que ens permeten eliminar les baules ("eslabones") dèbils que poden minvar-ne el seu rendiment. Una vegada suprimits, podrem dur a terme entrenament amb garanties que aquest serà més beneficiós per al seu cos.

Recuperació de lesions

Estrès de qualsevol tipus patit pel nostre cos (mecànic, químic, emocional...) o trauma (cop o intervenció quirúrgica) són factors que provoquen que la musculatura deixi de tenir un funcionament òptim.

Aquest desajust donarà lloc a una alteració en la capacitat que té el nostre cos per moure's i controlar adequadament les articulacions, podent provocar l'aparició d'una lesió. Corregim els desajustos musculars que la causen, de manera que n'eliminem l'origen sense necessitat de fàrmacs ni repòs absolut de l'activitat que l'ha ocasionada. Per tant, n'accelerem la recuperació i evitem les tan temudes recaigudes en eliminar el factor desencadenant del mal.

Superació del dolor

El nostre cos utilitza el dolor com a sistema de protecció i alarma quan detecta potencial dany o falta de control sobre un moviment per part de la musculatura.

Detectem quins músculs no funcionen adequadament i els estimulem amb l'objectiu de restablir la capacitat del nostre cos per controlar el moviment, aportant-li així els recursos per eliminar aquesta mesura de protecció anomenada dolor.

Tractament postoperatori

El nostre cos permetrà que l'articulació o la zona operada es mogui cada vegada més i en reduirà el dolor associat, en la mesura que tingui més control del moviment per part dels músculs.

Estimulem de manera específica la musculatura que mou i controla l'articulació o la zona intervinguda amb els següents objectius:

  • restituir la mobilitat perduda;
  • evitar el dolor associat a moure'ns: a més control muscular, menys molèsties;
  • eludir les eventuals adherències que poguessin sorgir;
  • assegurar que els músculs mouen de forma adequada l'articulació perquè no es produeixi excessiva fricció entre els seus teixits interns que pogués provocar una degeneració prematura d'aquests (artrosi).

Prevenció de lesions

Les lesions es gesten en el moment que existeixen desajustos musculars que condicionen l'adequat moviment i control de les articulacions per part del nostre cos.

La millor manera d'evitar patir algun dany és assegurant una òptima funció muscular. Utilitzem eines que ens permeten detectar i corregir els desajustos musculars que poden predisposar el cos a patir una lesió.

Ajuda davant de certes patologies

Existeix un col·lectiu de persones que pateixen dolències que els han deixat seqüeles en la seva capacitat per moure's sense limitacions ni dolor.

Tenim la capacitat de millorar la connexió entre els músculs i el sistema nerviós, amb la qual cosa aportem riquesa neurològica i motora a individus que han patit una reducció d'ambdues a conseqüència d'alguna patologia. El nivell de progrés dependrà del cas individual, si bé el sistema nerviós sempre és susceptible de millorar a causa de la plasticitat cerebral, que permet provocar canvis i adaptacions en funció dels estímuls rebuts.

Sabies que...